Главно меню

Цветът на дълбоките води

Цветът на дълбоките води / The Colour of Deep Waters
от Оля Стоянова

Бойка Велкова и Емануела Шкодрева
Вяра Табакова
Ева Данаилова
Павел Иванов
Явор Вълканов
Живка Ганчева

музика Теодосий Спасов

< >